bg_image
ارسال شده توسط

پشتیبان

تولید و مشخصه یابی نانو ذرات اکسید منیزیم به روش پلاسمای محلولی

نانو مواد به دلیل ساختار ،خواص فیزیکی و شیمیایی قابل توجه آن امروزه بسیار با اهمیت و کاربردی می باشد. منیزیم به دلیل چگالی پایین و استحکام بالای خود یکی از فلزات امیدوار کننده در آینده نزدیک می باشد. روش های متفاوتی جهت تولید نانوذرات وجود دارد که هرکدام دارای مزایا و معایبی می باشد.

در تهیه مواد نانوساختار، بهینه سازی پارامترهای سنتز به منظور به دست آوردن ماده مورد نظر مهم است. اکسید منیزیم (MgO) یک اکسید فلزی است که در بسیاری از زمینهها از جمله پزشکی کاربردهای بیشماری دارد. اکسید منیزیم به دلیل خواص آنتی باکتریال خود می تواند در حوزه ی مهندسی پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

این تحقیق، برای اولین بارسنتز نانوذرات اکسید منیزیم را از طریق پلاسمای محلول بررسی میکند که در آن تأثیر نوع الکترولیت، غلظت الکترولیت و ولتاژ بر مورفولوژی و ساختار کریستالی محصولات سنتز شده به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است.

میکروسکوپ الکترونیک روبشی

هیدروکسید منیزیم به اکسید منیزیم

در آزمایشات، یک سیم منیزیم به عنوان کاتد در محلول الکترولیت K2CO3 و NaOH با غلظت 0.1 و 1 مولار قرار گرفت و با تمرکز موضعی جریان ذوب شد. نتایج نشان داد که غلظت الکترولیت K2CO3  یا NaOH بر اندازه پودر تولید شده تأثیر میگذارد و همچنین اندازه ذرات آن با کاهش غلظت محلول کاهش مییابد. نتایج نشان داد که فازهای محصول با استفاده از NaOH به عنوان الکترولیت میتواند از هیدروکسید منیزیم به اکسید منیزیم تبدیل شود.